Medewerkersbetrokkenheid

Een hoge medewerkersbetrokkenheid is essentieel voor organisaties, omdat dit zorgt voor loyale en gemotiveerde medewerkers. Dankzij de betrokkenheid van medewerkers kan de competitieve voorsprong toenemen. Het meten van de betrokkenheid en het vergroten van de betrokkenheid van medewerkers wordt gedaan via een medewerkersbetrokkenheidsonderzoek.

Medewerkersbetrokkenheidsonderzoek uitvoeren
medewerkersbetrokkenheid

Wat is medewerkersbetrokkenheid

Medewerkersbetrokkenheid is anders dan medewerkerstevredenheid. De betrokkenheid van medewerkers richt zich meer op passie voor het werk en een sterke band met de organisatie. Een betrokken medewerker vertoont positief gedrag ten opzichte van de organisatie en bijbehorende doelen. Medewerkersbetrokkenheid omvat onder meer loyaliteit, enthousiasme en motivatie van medewerkers. Er zijn een aantal factoren die bijdragen aan een hoge betrokkenheid van medewerkers:

  • De persoonlijke doelen van de medewerkers moeten aansluiten op die van de organisatie. Medewerkers zullen gemotiveerder en meer betrokken te werk gaan als zij zien dat hun werk impact heeft. Geef medewerkers daarom een stem, waarmee zij input kunnen leveren.
  • Er moeten goede doorgroeimogelijkheden zijn binnen de organisatie. Op deze manier kijken medewerkers meer naar de lange termijn, waardoor de medewerkersbetrokkenheid vergroot wordt. Ook verkleint dit de kans op ongewenst verloop.
  • Het uiten van tevredenheid over de medewerkers is belangrijk. Medewerkers worden meer betrokken door positieve feedback, zoals een simpel compliment!

High employee commitment should not be taken for granted. It is useful, therefore, to measure the commitment of employees through an employee commitment survey. The insights from the employee commitment survey can then be used to decide on actions to improve employee commitment. 

Measuring employee commitment 

If you are looking to increase the level of commitment in your organisation, you must first measure employee commitment. An employee commitment survey is the way to increase the level of commitment among employees. This survey measures employee loyalty, enthusiasm and motivation, among other things. The outcomes show which teams have high employee commitment, where employee commitment is not so high and in which areas improvements can be made. Teams with many committed employees usually work more efficiently and perform better. 

Measure commitment in your organisation

Increasing employee commitment 

De medewerkersbetrokkenheid kan op een aantal manieren vergroot worden. Ten eerste is het verstandig om de resultaten uit het medewerkersbetrokkenheidsonderzoek goed te analyseren, om te kijken in welke teams de betrokkenheid van medewerkers het laagst is en op welke punten er verbeterd kan worden. Er zijn een aantal ‘standaard’ punten die vaak belangrijk zijn bij de betrokkenheid van medewerkers:

  • Medewerkers voldoende ruimte geven
  • Het bieden van goede doorgroeimogelijkheden
  • Mogelijkheden tot zelfontplooing
  • Transparantie vanuit het management
  • Een medewerker moet weten waarom hij/zij werk verricht

Als het helder is welke punten aandacht behoeven dan is het aan te raden om met de medewerkers een dialoog aan te gaan over hoe deze punten verbeterd kunnen worden. Deze dialoog brengt ons tot punt twee. Het is enorm belangrijk om aan medewerkers te tonen dat hun input serieus genomen wordt en er ook daadwerkelijk actie genomen wordt. Niets zo demotiverend als een medewerkersonderzoek voor de bühne. Dit lijkt een open deur, maar in de dagelijkse praktijk ziet AnalitiQs nog te weinig opvolging op medewerkersonderzoek.

Voordelen van de betrokkenheid van medewerkers

Voordelen van de betrokkenheid van medewerkers zijn groot. De betrokkenheid van de medewerkers bepaalt het succes van de organisatie. Organisaties met weinig betrokken medewerkers blijven stilstaan, terwijl organisaties met veel betrokken medewerkers groeien. Betrokken medewerkers doen net die extra stappen die anderen niet doen en pakken taken op die anders blijven liggen. Ze zien het belang van de organisatie in. Bijkomend verricht een betrokken medewerker meer werk (productiever), omdat hij/zij een verbinding voelt met de doelen en de strategie van de organisatie. De loyaliteit van de betrokken medewerker is hoog, wat zorgt voor minder verloop, minder verzuim en langer behoudt van kennis binnen de organisatie. Ook zorgt betrokkenheid voor positieve uitspraken over de organisatie naar buiten toe, zoals positieve verhalen richting klanten (hogere NPS), vrienden en familie (hogere eNPS). Naast betrokkenheid is het ook belangrijk om de tevredenheid van de medewerkers te meten, want zonder tevreden medewerkers heb je niet zoveel aan betrokken medewerkers. Deze twee gaan hand in hand!

Hoe kan AnalitiQs jou hierbij helpen

AnalitiQs is ervaren in het afnemen van medewerkersbetrokkenheidsonderzoeken en helpt jouw organisatie graag verder! Ben je benieuwd naar de mogelijkheden? Neem vrijblijvend contact met ons op. Benieuwd naar andere medewerker onderzoeksthema’s? Bekijk dan ons complete dienstenoverzicht.

Gedetailleerd Dienstenoverzicht

HR Analyses

Talent review
Beloning
Engagement
Inhuur
Kosten
Learning & Development
Management Development

Medewerkersegmentatie
Organisational Netwerk
Performance
HR Process Mining
Productiviteit
Recruitment

Reorganisatie/Herstructurering
Succession Management

Medewerkersonderzoeken

Arbeidsmarkt
Arbeidsmarktpanel
Arbeidsvoorwaarden Optimalisatie
Diversiteit
Gezondheid
Leiderschap
Medewerker Community/Panel
Persoonlijke Ontwikkeling
Retentie
Rolduidelijkheid

Sentiment
Strategic Alignment
Team Feedback
Thuiswerken
Vitaliteit
Werkbeleving
Werkdruk
Werkgeluk
Werksfeer
Werkstress

HR Transformatie

HR Analytics Strategie
HR Analytics Product Owner
HR Analytics Outsourcing
HR Academy

HR Dashboards

Search this website