Medewerkersbetrokkenheid

Hoe zorg je voor loyale en gemotiveerde medewerkers?

Een hoge medewerkersbetrokkenheid is essentieel voor organisaties, omdat dit zorgt voor loyale en gemotiveerde medewerkers. Dankzij de betrokkenheid van medewerkers kan de competitieve voorsprong toenemen. Het meten van de betrokkenheid en het vergroten van de betrokkenheid van medewerkers wordt gedaan via een medewerkersbetrokkenheidsonderzoek.

Wat is medewerkersbetrokkenheid

Medewerkersbetrokkenheid is anders dan medewerkerstevredenheid. De betrokkenheid van medewerkers richt zich meer op passie voor het werk en een sterke band met de organisatie. Een betrokken medewerker vertoont positief gedrag ten opzichte van de organisatie en bijbehorende doelen. Medewerkersbetrokkenheid omvat onder meer loyaliteit, enthousiasme en motivatie van medewerkers.

medewerkersbetrokkenheid

Meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wat draagt bij aan een hoge betrokkenheid?

Er zijn een aantal factoren die bijdragen aan een hoge betrokkenheid van medewerkers:

  • De persoonlijke doelen van de medewerkers moeten aansluiten op die van de organisatie. Medewerkers zullen gemotiveerder en meer betrokken te werk gaan als zij zien dat hun werk impact heeft. Geef medewerkers daarom een stem, waarmee zij input kunnen leveren.
  • Er moeten goede doorgroeimogelijkheden zijn binnen de organisatie. Op deze manier kijken medewerkers meer naar de lange termijn, waardoor de medewerkersbetrokkenheid vergroot wordt. Ook verkleint dit de kans op ongewenst verloop.
  • Het uiten van tevredenheid over de medewerkers is belangrijk. Medewerkers worden meer betrokken door positieve feedback, zoals een simpel compliment!

Een hoge betrokkenheid van werknemers mag niet als vanzelfsprekend worden beschouwd. Daarom is het nuttig de betrokkenheid van werknemers te meten door middel van een medewerkersbetrokkenheidsonderzoek. De inzichten uit dit onderzoek kunnen vervolgens worden gebruikt om te beslissen over acties ter verbetering van de medewerkersbetrokkenheid.

Het meten van de betrokkenheid van werknemers 

Als je de mate van betrokkenheid in jouw organisatie wil verhogen, moet je eerst de betrokkenheid van de werknemers meten. Een medewerkersbetrokkenheidsonderzoek is dé manier om de betrokkenheid van medewerkers te vergroten. Deze enquête meet onder meer de loyaliteit, het enthousiasme en de motivatie van werknemers. De uitkomsten laten zien welke teams een hoge medewerkersbetrokkenheid hebben, waar de medewerkersbetrokkenheid niet zo hoog is en op welke gebieden verbeteringen mogelijk zijn. Teams met veel betrokken medewerkers werken doorgaans efficiënter en presteren beter.

Meet het engagement in jullie organisatie

De betrokkenheid van werknemers vergroten 

De medewerkersbetrokkenheid kan op een aantal manieren vergroot worden. Ten eerste is het verstandig om de resultaten uit het medewerkersbetrokkenheidsonderzoek goed te analyseren, om te kijken in welke teams de betrokkenheid van medewerkers het laagst is en op welke punten er verbeterd kan worden. Er zijn een aantal ‘standaard’ punten die vaak belangrijk zijn bij de betrokkenheid van medewerkers:

  • Medewerkers voldoende ruimte geven
  • Het bieden van goede doorgroeimogelijkheden
  • Mogelijkheden tot zelfontplooing
  • Transparantie vanuit het management
  • Een medewerker moet weten waarom hij/zij werk verricht

Als het helder is welke punten aandacht behoeven dan is het aan te raden om met de medewerkers een dialoog aan te gaan over hoe deze punten verbeterd kunnen worden. Deze dialoog brengt ons tot punt twee. Het is enorm belangrijk om aan medewerkers te tonen dat hun input serieus genomen wordt en er ook daadwerkelijk actie genomen wordt. Niets zo demotiverend als een medewerkersonderzoek voor de bühne. Dit lijkt een open deur, maar in de dagelijkse praktijk ziet AnalitiQs nog te weinig opvolging op medewerkersonderzoek.

Voordelen van de betrokkenheid van medewerkers

Voordelen van de betrokkenheid van medewerkers zijn groot. De betrokkenheid van de medewerkers bepaalt het succes van de organisatie. Organisaties met weinig betrokken medewerkers blijven stilstaan, terwijl organisaties met veel betrokken medewerkers groeien. Betrokken medewerkers doen net die extra stappen die anderen niet doen en pakken taken op die anders blijven liggen. Ze zien het belang van de organisatie in. Bijkomend verricht een betrokken medewerker meer werk (productiever), omdat hij/zij een verbinding voelt met de doelen en de strategie van de organisatie. De loyaliteit van de betrokken medewerker is hoog, wat zorgt voor minder verloop, minder verzuim en langer behoudt van kennis binnen de organisatie. Ook zorgt betrokkenheid voor positieve uitspraken over de organisatie naar buiten toe, zoals positieve verhalen richting klanten (hogere NPS), vrienden en familie (hogere eNPS). Naast betrokkenheid is het ook belangrijk om de tevredenheid van de medewerkers te meten, want zonder tevreden medewerkers heb je niet zoveel aan betrokken medewerkers. Deze twee gaan hand in hand!

Hoe kan AnalitiQs jou hierbij helpen

AnalitiQs is ervaren in het afnemen van medewerkersbetrokkenheidsonderzoeken en helpt jouw organisatie graag verder! Ben je benieuwd naar de mogelijkheden? Neem vrijblijvend contact met ons op. Benieuwd naar andere medewerker onderzoeksthema’s? Bekijk dan ons complete dienstenoverzicht.

Interesse? Maak een afspraak!

Irma Doze

Irma Doze

Gedetailleerd Dienstenoverzicht

HR Analyses

Talent review
Beloning
Engagement
Inhuur
Kosten
Learning & Development
Management Development

Medewerkersegmentatie
Organisational Netwerk
Performance
HR Process Mining
Productiviteit
Recruitment

Reorganisatie/Herstructurering
Succession Management

Medewerkersonderzoeken

Arbeidsmarkt
Arbeidsmarktpanel
Arbeidsvoorwaarden Optimalisatie
Diversiteit
Gezondheid
Leiderschap
Medewerker Community/Panel
Persoonlijke Ontwikkeling
Retentie
Rolduidelijkheid

Sentiment
Strategic Alignment
Team Feedback
Thuiswerken
Vitaliteit
Werkbeleving
Werkdruk
Werkgeluk
Werksfeer
Werkstress

HR Transformatie

HR Analytics Strategie
HR Analytics Product Owner
HR Analytics Outsourcing
HR Academy

HR Dashboards

Zoek op deze website