Werkplezier

Veel plezier hebben in het werk dat je doet is misschien wel de belangrijkste factor om ergens te blijven werken. Als medewerkers veel werkplezier hebben, brengt dit vele voordelen met zich mee voor organisaties. Via deze pagina leer je wat werkplezier is, wat de voordelen zijn, hoe je werkplezier meet, hoe je het kan vergroten en hoe AnalitiQs kan helpen.

Werkplezier onderzoek uitvoeren
werkplezier

Wat is werkpezier

Werkplezier is een begrip dat je alle medewerkers toewenst. Maar wat is het eigenlijk? Werkplezier is de kracht van een medewerker om met plezier het werk uit te voeren. Medewerkers met veel plezier in het werk halen meer energie uit de werkzaamheden dan dat het kost. Het belangrijkste aspect is weten waar medewerkers veel werkplezier van krijgen. Dat kan voor elke medewerker anders zijn. Echter zijn er een aantal algemene drijfveren waardoor medewerkers (veel) meer plezier uit hun werk kunnen halen:

  • Een gezonde werk-privé balans
  • Goede beloning en arbeidsvoorwaarden
  • Betekenisvol werk
  • Leuke collega’s
  • Feedback en erkenning
  • Vertrouwen in de organisatie
  • Autonomie en meedoen bij besluitvorming

Zoals te zien kunnen de meeste drijfveren aangepakt worden door de organisatie zelf. Veranderingen of verbeteringen binnen de organisatie kunnen dus zorgen voor meer werkplezier bij de medewerkers!

De grootste verschillen in de wensen van medewerkers zijn, algemeen gezien, waarneembaar bij de verschillende leeftijdsgroepen. Zo vinden jongeren (18-34 jaar) beloning en arbeidsvoorwaarden relatief minder belangrijk dan de oudere leeftijdsgroepen. De groep jongeren vindt bijvoorbeeld feedback en erkenning belangrijker. Wat werkplezier is, is dus voor iedereen anders. Om uit te zoeken hoe de verdelingen in jouw organisatie liggen kan een werkplezier onderzoek worden uitgevoerd.

Voordelen van meer werkplezier

Veel werkplezier heeft vele voordelen. Medewerkers verzuimen doorgaans minders, werken productiever, blijven langer bij de organisatie werken, zorgen voor betere bedrijfsresultaten en hebben uiteraard lol in hun werk! Een hoog werkplezier cijfer heeft dus vele voordelen en zorgt voor stralende en gelukkige medewerkers. Om erachter te komen of medewerkers binnen een organisatie veel werkplezier hebben wordt gebruik gemaakt van een werkplezier onderzoek.

Werkplezier onderzoek

Een werkplezier onderzoek is ingericht met als doel om het huidige werkplezier van de medewerkers te meten, en in kaart te brengen hoe het verhoogd kan worden.

Werkplezier meten

Werkplezier meten wordt gedaan aan de hand van een vragenlijst die verspreid wordt onder de medewerkers. In de vragenlijst wordt uiteraard gevraagd hoeveel werkplezier men ervaart. Dit wordt gedaan met een Likert schaal. Op verschillende stellingen geven de medewerkers antwoorden bijvoorbeeld antwoord op de schaal helemaal oneens tot helemaal eens. Verder komen in dit onderzoek verschillende aspecten die werkplezier kunnen beïnvloeden aan bod, zoals hoe relevant een medewerker zijn werkzaamheden vindt tot de samenwerking met collega’s. Nadat de vragenlijst door de medewerkers is ingevuld worden de resultaten geanalyseerd.. Waar hebben medewerkers het minste plezier in? Zijn er verschillen tussen verschillende groepen medewerkers, zoals verschillen in leeftijd, functie en lengte dienstverband? Als voorgaande is vastgesteld kan een plan op maat worden opgesteld om waar nodig het werkplezier te vergroten!

Werkplezier vergroten

Na het afnemen van het werkplezier onderzoek kan de organisatie aan de slag met de resultaten om het werkplezier te vergroten. Het is belangrijk dat het management goed weet wat werkplezier is, zodat de uitkomsten goed begrepen worden en zodat de juiste stappen ondernomen worden. Iedere medewerker is anders, dus probeer bijvoorbeeld middels persona’s medewerkers op een manier te behandelen die hij/zij fijn vinden. Enkele thema’s die vaak naar voren komen bij het vergroten van het werkplezier zijn de werkplek, het leiderschap, ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en de werksfeer. Afhankelijk van de context kunnen in een onderzoek naast werkplezier ook aanpalende concepten gemeten worden. Zo meet tevredenheid hoe tevreden de medewerkers zijn over de organisatie, bevlogenheid meet de mate van energie en productiviteit en betrokkenheid meet de verbintenis met de organisatie.

Werkplezier onderzoek uitvoeren!

Hoe AnalitiQs hiermee kan helpen

AnalitiQs is ervaren in het afnemen van (internationaal) werkplezier onderzoeken en het vergroten van het werkplezier. AnalitiQs helpt jouw organisatie graag verder! Ben je benieuwd naar de mogelijkheden? Neem vrijblijvend contact met ons op. Benieuwd naar andere medewerker onderzoeksthema’s? Bekijk dan ons complete dienstenoverzicht!

Gedetailleerd Dienstenoverzicht

HR Analyses

Talent review
Beloning
Engagement
Inhuur
Kosten
Learning & Development
Management Development

Medewerkersegmentatie
Organisational Netwerk
Performance
HR Process Mining
Productiviteit
Recruitment

Reorganisatie/Herstructurering
Succession Management

Medewerkersonderzoeken

Arbeidsmarkt
Arbeidsmarktpanel
Arbeidsvoorwaarden Optimalisatie
Diversiteit
Gezondheid
Leiderschap
Medewerker Community/Panel
Persoonlijke Ontwikkeling
Retentie
Rolduidelijkheid

Sentiment
Strategic Alignment
Team Feedback
Thuiswerken
Vitaliteit
Werkbeleving
Werkdruk
Werkgeluk
Werksfeer
Werkstress

HR Transformatie

HR Analytics Strategie
HR Analytics Product Owner
HR Analytics Outsourcing
HR Academy

HR Dashboards

Interesse? Maak een afspraak!

Irma Doze

Irma Doze

Zoek op deze website